torsdag 10. november 2016

Tranebær i myra - vedhogst

Om høsten/og våren kan en plukke tranebær i myra etter første frostnatt.  Det tar tid, men veldig gode så det betaler seg.  Kan brukes rørt med sukker og fin å bruke i saus til all slags fugl.  Jeg har laget likør også, og den ble god.

I høst har vi startet opp med vedhogst, ikke for at vi trenger ved, men vi mister mer og mer utsikt over Viggadalen og Sølvsberget som kan skimtes midt på bildet.  Det meste at bjørka som sees skal også vekk.  Spent på hvordan det blir til våren.
Det øvre jordet har nå blitt midlertidig vedlager.